logo stragonaLKS Stragona Strzegom decyzją Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej będzie w 2017 roku organizatorem Mistrzostw Europy Seniorów. Organizacja tego przedsięwzięcia nakłada na nas wiele obowiązków związanych z dostosowaniem obiektu do standardów i wymagań Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Jednym z nich jest zapewnienie hal namiotowych dla zawodników, mediów oraz zaproszonych gości. W związku z powyższym zarząd LKS Stragona Strzegom ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi obejmującej następującą usługę:

   
Zakres usługi Wynajem oraz montaż i demontaż hal namiotowych
wraz elementami wyposażenia określonymi w specyfikacji.
   
Specyfikacja  PDF
   
Miejsce realizacji prac   Hipodrom w Morawie
   
Termin imprezy 17-20.08.2017
Montaż  do 09.08. do godziny 12.00
   
Demontaż od 21.08. od godziny 12.00


Oferty należy przesłać pocztą, elektronicznie lub dostarczyć osobiście do dnia 28.02.2016 do siedziby Ludowego Klubu Sportowego Stragona Strzegom.

Kalendarz 2024

DATA NAZWA
05-07.04.2024 STRZEGOM SPRING OPEN
18-21.04.2024 STRZEGOM SPRING OPEN
11-12.05.2024 ZR-A & ZR-B
18-19.05.2024 CNC
20-23.06.2024 STRZEGOM HORSE TRIALS
29-30.06.2024 ZR-A & ZR-B
20-21.07.2024 ZR-A & ZR-B
02-04.08.2024 STRZEGOM SUMMER TOUR
22-25.08.2024 MISTRZOSTWA EUROPY J&MJ
31.08-01.09.2024 ZR-A & ZR-B
12-15.09.2024 MPMK - A, B, C
20-22.09.2024 STRZEGOM AUTUMN SHOW
28-29.09.2024 ZR-A & ZR-B
10-13.10.2024 STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL